در حال بارگیری...
24 جولای

کارت پارکینگ (PARKING CARD)

کارت پارکینگ کارتی است که جهت ایجاد امنیت در پارکینگ ها ،امکان کنترل تردد خودروهای ورودی و خروجی به پارکینگ ، مدیریت ورود و خروج خودروها در پارکینگ ، کاهش ساعت توقف خودروها در پارکینگ ، پرداخت هزینه پارکینگ  ، امکان گرفتن آمار  خودروهای موجود در پارکینگ ، امکان آشنا نمودن استفاده کنندگان با قوانین پارکینگ با درج آنها بر روی کارت و …. مورد استفاده قرار می گیرد.

کارت های پارکینگ بسیار پر کاربرد هستند  و در پارکینگ عمومی بسیاری از سازمانها ، مراکز دولتی ، مراکز تفریحی و عمومی و ….. مورد استفاده قرار می گیرند.