در حال بارگیری...
24 جولای

کارت باشگاه مشتریان (LOYALTY CARD)

ایجاد باشگاه مشتریان از طرف یک مجموعه ایجاد یک برنامه وفاداری مشتریان به آن مجموعه و یک طرح انگیزشی است که به کسب و کار ها اجازه جمع آوری اطلاعات در مورد مشتریان خود را می دهد. در این طرح اطلاعات ارزشمندی از مشتریان کسب می شود که بر اساس آن نیازها و علائق  آنها  تشخیص داده شده و همسو با آنها به توسعه کسب و کار پرداخته می شود برای این منظور کارت هایی با عنوان کارت باشگاه مشتریان جهت ارایه به مشتریان  تهیه میشود و از طریق روش هایی نظیر ارائه کد تخفیف و یا پیشنهادات خاص کسب و کارها  مشتریان وفادار خود را حفظ نموده و میزان فروش خود را افزایش می دهند. در واقع با انجام این کار میتوان مشتریان را  ترغیب  به خرید دوباره از مجموعه کرد .

همه کسب و کارها می توانند از نرم افزار و کارت باشگاه مشتریان استفاده کنند و هیچ محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.

یکی از عمده فعالیت های شرکت آریاد چاپ و  تولید کارت های باشگاه مشتریان یا لویالتی کارت ازنوع مغناطیسی یا هوشمند  با توجه به نیاز مشتری با طراحی های خاص و متنوع  در انواع مات ، براق و متالیک و  تامین نرم افزار باشگاه مشتریان می باشد.