در حال بارگیری...
24 جولای

کارت پرسنلی (PERSONNEL CARD)

کارت پرسنلی نیز همانند کارت شناسایی یک ابزار هویتی مهم می باشد که اطلاعات شناسایی افراد شامل نام ، کد ملی ، کد پرسنلی و … بر روی آنها درج می گردد . از آنجاییکه از کارت های پرسنلی در ادارات و سازمانها برای کنترل ورود و خروج کارکنان بعنوان کارت حضور و غیاب استفاده می شود و یا در سازمانهایی که دارای ورودی های  امنیتی هستند بعنوان کارت های کنترل تردد استفاده می شوند  لذا  از چیپ های RFID  (  مایفر 1K  یا RO 125Khz  ) و گاهی جهت حفظ  امنیت بالاتر در بسیاری از سازمانهای دولتی از چیپ های  dual frequency  برای تولید این کارت ها می بایست استفاده کرد.

با کارت های پرسنلی می توان به تمام جزئیات مانند تاریخ و زمان ورود و خروج کارکنان و غیره در عرض چند ثانیه دسترسی پیدا کرد. صدور و چاپ کارت های پرسنلی حتی در تیراژ های کمتر از 10   عدد ودر صورت نیاز استفاده از لمینیت هولوگرافی ، الصاق هولوگرام زیر لمینیت و استفاده از المانهای امنیتی جهت غیر قابل جعل نمودن کارت های پرسنلی در انواع مات ، براق و متالیک از جمله خدمات شرکت آریاد می باشد.